Tổng thống Obama tập phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng

Người dẫn chương trình tập dượt cho Tổng thống Obama đi phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017.

Video: Tổng thống Obama tập dượt phỏng vấn xin việc sau khi rời Nhà Trắng: