Tổng thống Mỹ cam kết giảm một nửa thâm hụt ngân sách vào 2013

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định sẽ giảm một nửa thâm hụt ngân sách liên bang vào năm 2013 bằng cách cắt giảm chi cho cuộc chiến tại Irắc, loại bỏ những chương trình công cộng gây lãng phí và tăng thuế đối với những người giàu nhất, đồng thời hứa sẽ chú ý tới việc khôi phục nguyên tắc chi tiêu ngân sách quốc gia.