Tổng thống Mỹ Bu-sơ yêu cầu Quốc hội thông qua 770 triệu USD hỗ trợ giá lương thực

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tổng thống Mỹ Bu-sơ đã yêu cầu Quốc hội nước này thông qua khoản tiền 770 triệu USD để giúp khắc phục tình trạng giá lương thực leo thang, có nguy cơ gây nạn đói tràn lan và tình trạng xã hội bất ổn trên toàn thế giới...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.34041.qdnd