Tổng thống Mỹ B.Obama hứa giảm thâm hụt ngân sách

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo AP, tiếp sau chương trình giảm thuế trị giá hàng trăm tỷ USD, Tổng thống Mỹ B.Obama đang lên kế hoạch giảm một nửa thâm hụt ngân sách liên bang.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141665&sub=82&top=45