Tổng thống Mỹ B.Obama hứa giảm thâm hụt ngân sách

ND- Theo AP, tiếp sau chương trình giảm thuế trị giá hàng trăm tỷ USD, Tổng thống Mỹ B.Obama đang lên kế hoạch giảm một nửa thâm hụt ngân sách liên bang.