Tổng thống Môngtênêgrô đã tái đắc cử

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Theo một nhóm giám sát bầu cử độc lập có tên “Trung tâm Giám sát”, Tổng thống đương nhiệm của Môngtênêgrô, ông Filip Vujanovic ngày 6/4 đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi nước này tách khỏi Xécbia hai năm trước đây.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243894/Default.aspx