Tổng thống LB Thụy Sỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam

    Gốc

    Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ, Ông Pa-xơ-can Ku-sơ-panh và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6-8-2008.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/175224