Tổng thống LB Nga V.Pu-tin bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

QĐND - Ngày 12-11, Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

QĐND - Ngày 12-11, Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin (Vladimir Putin) bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tổng thống LB Nga V.Pu-tin.

Cùng đi với Tổng thống V.Pu-tin có Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Xéc-gây La-vơ-rốp, Trợ lý Tổng thống LB Nga Yu-ri U-sa-cốp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam An-đrây Cốp-tun, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường LB Nga Xéc-gây Đôn-xcôi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học LB Nga Đơ-mi-tri Li-va-nốp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa LB Nga Vla-đi-mia Mê-đin-xki, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông LB Nga Nhi-cô-lai Nhi-ki-phô-rốp, Bộ trưởng Bộ Năng lượng LB Nga A-lếch-xan-đơ Nô-vắc, Bộ trưởng Bộ Y tế LB Nga Vê-rô-nhi-ka Xơ-kva-rơ-xốp-va, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế LB Nga A-lếch-xây U-lu-ka-ép, Trưởng Cơ quan Liên bang về ngư nghiệp An-đơ-rây Cơ-ra-nhi, Trưởng Cơ quan Liên bang về sự hợp tác kỹ thuật quân sự A-lếch-xan-đơ Phô-min, Trưởng Cơ quan Liên bang về việc công nhận chất lượng Sa-va Si-pốp, Quyền Trưởng Cơ quan Liên bang về giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người An-na Pô-pốp-va, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng LB Nga A-rơ-ka-đi Ba-khin, Thứ trưởng Bộ Tư pháp LB Nga Mắc-xim Tơ-ra-vơ-nhi-cốp, Đặc phái viên của Tổng thống LB Nga về sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng Xéc-gây Sờ-mát-cô, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hiệu trưởng Học viện Mát-xcơ-va kinh tế và pháp luật Vla-đi-mia Bui-ya-nốp, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống LB Nga, Thư ký báo chí Tổng thống LB Nga Đơ-mi-tơ-ri Pe-xơ-cốp và Phụ trách Lễ tân Tổng thống LB Nga Vla-đi-mia Ô-xơ-trô-ven-cô.

Tổng thống V.Pu-tin sinh ngày 7-10-1952 tại thành phố Lê-nin-grát. Ông đã tốt nghiệp Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lê-nin-grát năm 1975 và có bằng Phó tiến sĩ kinh tế, thông thạo tiếng Đức, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Năm 1975, ông được cử vào làm việc tại Cơ quan An ninh quốc gia. Từ năm 1985 đến 1991, ông V.Pu-tin công tác tại Cộng hòa dân chủ Đức. Từ năm 1991 đến năm 1996, ông công tác tại chính quyền thành phố Xanh Pê-téc-bua, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thị trưởng, sau đó là Phó chủ tịch Chính phủ Xanh Pê-téc-bua, Phó thị trưởng thứ nhất Xanh Pê-téc-bua, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Mát-xcơ-va, giữ chức Phó cục trưởng Cục Tài chính quản trị của Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 26-3-1997, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Tháng 5-1998, ông V.Pu-tin là Phó chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương. Tháng 7-1998, ông được bổ nhiệm là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Tháng 5-1999, ông giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ngày 16-8-1999, ông được Tổng thống bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Ngày 31-12-1999, ông V.Pu-tin được bổ nhiệm làm Quyền Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 26-3-2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 1). Ngày 14-3-2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2). Từ tháng 5-2008 đến tháng 3-2012, ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ngày 4-3-2012, ông V.Pu-tin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3). Ngày 7-5-2012, ông chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga.

PHƯƠNG LINH