Tổng thống Ireland thăm tỉnh Quảng Trị

GD&TĐ - Chiều 9/11, Ông Michael D. Higgins - Tổng thống Ireland và phu nhân đã đến thăm tỉnh Quảng Trị.

Tổng thống Ireland thăm tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1

Tổng thống Michael D. Higgins đã đến thăm Trung tâm trưng bày hậu quả chiến tranh. Tổng thống chia sẻ: Những ai đã tận mắt chứng kiến hình ảnh về sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam sẽ thấy rằng khoa học công nghệ, kỹ thuật thực sự lãng phí khi dùng nó ảnh hưởng đến con người.

Việc giáo dục cho trẻ em thấy được hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh, những mất mát, đau thương của các gia đình và ý thức về việc chung tay phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam trong hòa bình là rất quan trọng…

Từ năm 2007, Ireland đã có hợp tác với tỉnh Quảng Trị thông qua các khoản hỗ trợ phát triển. Toàn quốc hiện nay có 7 tỉnh thành được nhận viện trợ phát triển của Ireland, Quảng Trị là tỉnh thứ 8 được ưu tiên tiếp nhận nguồn viện trợ này.

Các dự án do Chính phủ Ireland hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn (thông qua dự án MAG và RENEW), hỗ trợ các xã vùng đặc biệt khó khăn thông qua chương trình 135 của Ban Dân tộc (hỗ trợ xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn ở Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh).

Hỗ trợ phòng chống giảm nghẹ thiên tai và biến đổi khí hậu (sửa chữa nhà cửa, trường học ở các địa phương trong tỉnh, hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ, bão, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng).

Chính phủ Ireland đã hỗ trợ cán bộ của tỉnh tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực tại nước ngoài về các nội dung chia sẻ kinh nghiệm về biến đổi khí hậu, luật quốc tế về người khuyết tật và hợp tác quốc tế.

Kinh phí tài trợ của Ireland dành cho tỉnh Quảng Trị thời gian qua trên 2,3 triệu EUR khoảng 60 tỉ đồng. Các dự án do Ireland tài trợ phát huy hiệu quả tốt tại địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sự chia sẻ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ là động lực thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống được xây dựng trong nhiều năm qua giữa Việt Nam và đất nước chúng tôi … - Ông Michael D. Higgins khẳng định.