Tổng thống Iran công du Ấn Độ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 29-4, Tổng thống Iran M.Ahmadinejad đã có chuyến thăm Ấn Độ để cùng với Thủ tướng Ấn Độ M.Singh bàn về vấn đề cung cấp khí đốt cũng như tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế mới.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/4/150793