Tổng thống Dimbabuê sẽ tham gia bầu cử vòng hai

Tổng thống Dimbabuê Robert Mugabe sẵn sàng tham gia bầu cử tổng thống vòng hai và sẽ chấp nhận kết quả của vòng bầu cử này với điều kiện phe đối lập cũng phải có thái độ tương tự.