Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'?

Đó là tên ứng dụng "ăn theo" sự kiện ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ. Người tham gia chỉ cần nhấn vào link ứng dụng, hình ảnh, tên của người chơi sẽ hiện lên kèm những lời bình luận hài hước của ông Donald Trump.

Theo tìm hiểu, những bình luận của ông Donald Trump được người viết lập trình để tùy chỉnh. Tức là, những câu nói "tâng bốc" vui vẻ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, không phụ thuộc tên cũng như avatar của người tham gia.

Cùng xem một vài hình ảnh vui về ứng dụng này:

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 1

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 2

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 3

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 4

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 5

Tổng thống đắc cử Donald Trump 'nói gì về bạn'? - Ảnh 6

P. V