Tổng thống Barack Obama lạc quan

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tổng thống Mỹ nhận định việc tái thiết nền kinh tế Mỹ đã đạt được tiến bộ dù còn nhiều việc phải làm

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009050102353232P0C1006/tong-thong-barack-obama-lac-quan.htm