Tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 2,6 triệu tấn

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 9/2016 ước đạt 319 ngàn tấn, tăng 7,4% so với cùng kì năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 2.621 ngàn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng thủy sản nuôi đạt 2,6 triệu tấn - Ảnh 1

Diện tích cá tra 9 tháng đầu năm của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 5.146 ha, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch ước đạt 860.911 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ do sản lượng của một số tỉnh tăng khá lớn như Đồng Tháp 285.554 tấn (+6,8%), Cần Thơ 118.035 tấn (+27,2%).

Trong tháng thời tiết thuận lợi, giá tôm nguyên liệu tương đối ổn định, người nuôi hiệu quả do sản lượng đạt khá. Nhiều vùng nuôi tôm nước lợ mau chóng phục hồi sau đợt hạn, mặn do người dân tiếp tục thả tôm giống nuôi và áp dụng công nghệ trong nuôi tôm nên diện tích nuôi tôm thiệt hại giảm.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 20/9 diện tích tôm sú của cả nước ước đạt 582,7 nghìn ha, tăng 0,6% so vời cùng kỳ, sản lượng ước đạt 174,4 nghìn tấn giảm 2,5%. Trong đó, diện tích tôm sú tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 562.501 ha (+1,3%), sản lượng ước đạt 169.012 tấn (-4,7%). Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên cả nước ước đạt 80 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước tính đạt 200 nghìn tấn, tăng 4,2%. Trong đó: Tại Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tôm thẻ chân trắng ước đạt 62.3 nghìn ha, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 151,7 nghìn tấn, tăng 11,1%. Do thời gian nuôi ngắn, năng suất đạt khá, giá bán ổn định nên nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng tăng mạnh so với đầu năm.

Nguồn: vasep.com.vn