Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 5,5 triệu tấn

Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 5,5 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác đạt 2,58 triệu tấn, tăng 2,7% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 5,5 triệu tấn - Ảnh 1

Theo thống kê, sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 10 ước đạt 249,8 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó khai thác biển đạt 227,6 nghìn tấn, khai thác nội địa đạt 22,2 nghìn tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 10 ước đạt 308,3 nghìn tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 5,5 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác đạt 2,58 triệu tấn, tăng 2,7%; sản lượng nuôi trồng ước 2,92 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước tính đến 21/10 đạt 678,061 nghìn ha (tôm sú 594,292 nghìn ha và tôm thẻ chân trắng 83,769 nghìn ha). Sản lượng tôm sú thu hoạch lũy kế đạt 205,049 nghìn tấn và sản lượng tôm thẻ chân trắng là 241,707 nghìn tấn.

Trong tháng 10, giá cá tra tiếp tục tăng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với tháng 9 và đang ở mức cao nhất trong năm. Mức giá trung bình 20.500 - 21.500 đồng/kg.

Nguồn: thuysanvietnam.com.vn