Tổng rà soát văn bản pháp luật về đầu tư, xây dựng

    1 đăng lạiGốc

    Bộ Tư pháp đang có kế hoạch rà soát từ nay đến 30-6 nhằm đánh giá toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đầu tư, xây dựng...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/05/024645/8331