Tổng Liên đoàn Lao động nói về việc kỷ luật cách chức ông Lê Vinh Danh

  Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Lê Vinh Danh đã có những phát biểu và cung cấp thông tin để báo chí đăng tải chưa đúng với thực tế, phủ nhận sự đóng góp và hỗ trợ của tổ chức Công đoàn trong quá trình thành lập và phát triển của trường, đòi thoát ly vai trò của cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn.

  Ông Lê Vinh Danh

  Bổ nhiệm 44 trường hợp không có trong quy hoạch

  Theo thông cáo báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), ngày 5/1, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh đối với kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức

  Theo đó, căn cứ hồ sơ xử lý kỷ luật viên chức và văn bản giải trình của những người có liên quan đến vụ việc thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổng LĐLĐVN khẳng định, ông Lê Vinh Danh đã có những hành vi vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ như việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức có trường hợp không thông qua tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường hoặc có thông qua nhưng không đúng quy định của Đảng về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng về công tác cán bộ.

  Ông Danh cũng đề xuất bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng không có trong quy hoạch vi phạm mục 2 Hướng dẫn số của Ban Tổ chức Trung ương. Bổ nhiệm 44 trường hợp không có trong quy hoạch. Hiệu trưởng Trường không ban hành kế hoạch quy hoạch viên chức quản lý, quy trình bổ nhiệm của Trường không căn cứ quy hoạch viên chức, ngoài vi phạm quy định của Đảng, còn vi phạm Điều 44 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  Đối với nhân sự chuẩn bị cho chức danh chủ chốt trong Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu nhiệm kỳ mới, ngày 7/1/2019, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn có Công văn số gửi các đơn vị trực thuộc, trong đó có Trường Đại học Tôn Đức Thắng về công tác quy hoạch cán bộ năm 2019; yêu cầu báo cáo về Đảng đoàn Tổng Liên đoàn trước ngày 15/3/2019.

  Đòi thoát ly vai trò của cơ quan chủ quan

  Ông Danh cũng bị xác định là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cụ thể, đã trực tiếp ký các văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ cơ chế cơ quan chủ quản nhưng không thông qua Hội đồng Trường, Đảng ủy Trường, không báo cáo xin ý kiến Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn là vượt thẩm quyền theo quy định.

  Trường Tôn Đức Thắng cũng đã có văn bản số 1970/2017/TĐT-VB ngày 18/10/2017 phản hồi một số nội dung liên quan đối với dự thảo kết luận kiểm tra của Tổng Liên đoàn, trong đó khẳng định Tổng Liên đoàn không thể trực tiếp kiểm tra tài chính nội bộ của Trường. Phản hồi này thể hiện Trường và cá nhân ông Lê Vinh Danh không chấp hành Luật quản lý tài sản nhà nước và các Điều 26,27,28 Luật Công đoàn.

  Ngoài ra, ông Danh đã có những phát biểu và cung cấp thông tin để báo chí đăng tải chưa đúng với thực tế, phủ nhận sự đóng góp và hỗ trợ của tổ chức Công đoàn trong quá trình thành lập và phát triển của Trường, đòi thoát ly vai trò của cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn.

  Sớm ổn định để trường tiếp tục phát triển

  Liên quan đến thông tin Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị về thành lập hội đồng trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐVN khẳng định việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng “một cán bộ tạm quyền, được chỉ định trái luật” (ám chỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng trái luật) là hoàn toàn không có cơ sở.

  Trong điều kiện thực tiễn đặc thù của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường, Hiệu trưởng bị kỷ luật cách chức, các Phó Hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ giữ chức vụ, Tổng Liên đoàn đã giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Trường cho một tiến sỹ từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của Trường.

  Việc giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng khi chưa kiện toàn người đứng đầu nhà trường là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tổng Liên đoàn cũng đã có văn bản trao đổi, thống nhất với các bộ, cơ quan của Quốc hội liên quan trước khi ra quyết định.

  “Việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ căn cứ vào thông tin một chiều do một số cán bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp mà không trao đổi, xác minh thông tin là rất đáng tiếc”, Tổng LĐLĐVN nêu rõ.

  Về việc thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐVN cho biết, đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thành lập Hội đồng trường đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định nhằm lựa chọn được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội đồng trường. Mục tiêu quan trọng trên hết và trước hết là sớm ổn định hoạt động để Trường tiếp tục phát triển, đồng thời giải quyết và đảm bảo quyền lợi của người học, của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

  Văn Kiên

   Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-lien-doan-lao-dong-noi-ve-viec-ky-luat-cach-chuc-ong-le-vinh-danh-1774355.tpo