Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Tập huấn chức năng đại diện cho NLĐ lĩnh vực dịch vụ giải trí

Ngày 7.10, Ban Tuyên giáo TLĐ và Văn phòng ILO tại VN tổ chức tập huấn thực hiện chức năng đại diện hiệu quả cho NLĐ trong lĩnh vực dịch vụ giải trí cho 25 học viên.

Tổng LĐLĐVN và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Tập huấn chức năng đại diện cho NLĐ lĩnh vực dịch vụ giải trí - Ảnh 1

Các học viên đang trao đổi với lãnh đạo ban Tuyên giáo TLĐ và giảng viên

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho NLĐ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức và các kỹ năng cần thiết để giúp các nhóm, các mạng lưới NLĐ trong lĩnh vực dịch vụ giải trí thực hiện vai trò, chức năng đại diện hiệu quả của mình. Trong thời gian 2 ngày của lớp tập huấn, ông Vũ Minh Tiến - Phó viện trưởng Viện Công nhân – Công đoàn Việt Nam trao đổi và cung cấp các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện chức năng đại diện hiệu quả.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng ban Tuyên giáo TLĐ bày tỏ mong muốn học viên với tư cách là trưởng mạng lưới, thành viên ban điều hành, và các trưởng nhóm sẽ phát huy được vai trò đại diện của mình, có nhiều đóng góp tích cực, ý nghĩa đối với cộng đồng.

Thời gian qua, Văn phòng ILO tại VN và Tổng LĐLĐVN đã phối hợp chặt chẽ tổ chức có hiệu quả các hoạt động dành cho các nhóm, câu lạc bộ của LĐ trong lĩnh vực dịch vụ giải trí. Đây là nhóm đối tượng được Tổng LĐLĐVN quan tâm vận động và bảo vệ.

L.Nguyên