Tổng LĐLĐVN: Tháo gỡ khó khăn cho nghiệp đoàn nghề cá

Ngày 25.10, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam (NĐNCVN) dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng. Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo Công đoàn Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam và một số LĐLĐ tỉnh, TP có nghiệp đoàn nghề cá…

Tổng LĐLĐVN: Tháo gỡ khó khăn cho nghiệp đoàn nghề cá - Ảnh 1

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.T

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Tại hội nghị, ông Trần Văn Quý - Phó Chủ tịch CĐ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN), Chủ tịch NĐNCVN đã nêu những khó khăn, vướng mắc làm hạn chế tới hiệu quả hoạt động của NĐNCVN cần được tháo gỡ.

Theo ông Quý, những khó khăn, vướng mắc chủ yếu của NĐNCVN là liên quan đến vấn đề tổ chức và tài chính. Ông Quý viện dẫn: Mối quan hệ giữa NĐNCVN với tổ chức CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ quận, huyện) nơi có NĐNC cơ sở không rõ (nhiều nơi NĐNC cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận, huyện; nhưng cũng có nơi NĐNC cơ sở trực thuộc CĐ ngành NNPTNT tỉnh). Trong khi đó, hoạt động của NĐNCVN do CĐ NNPTNTVN chỉ đạo; còn hoạt động của NĐNC cơ sở lại do LĐLĐ tỉnh, TP (nơi có NĐNC cơ sở) chỉ đạo và đồng thời thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy Đảng địa phương nên sự chỉ đạo không thống nhất. Ông Quý và các CĐ NNPTNTVN đề nghị cần phải làm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của NĐNCVN và trách nhiệm của tổ chức CĐ các cấp đối với NĐNC do mình chỉ đạo. Khó khăn, vướng mắc được nhiều CB CĐ NNPTNTVN và NĐNCVN đưa ra đó chính là vấn đề kinh phí hoạt động của NĐNCVN. Cũng theo ông Quý, kinh phí cho NĐNCVN hoạt động lâu nay chủ yếu do CĐ NNPTNTVN và một phần hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN (NĐNCVN không có nguồn thu) nên hoạt động rất khó khăn. Ông Quý cùng nhiều CB CĐ NNPTNTVN cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí từ Tổng LĐLĐVN cho NĐNCVN để phục vụ nhiệm vụ chính trị (đề xuất Tổng LĐLĐVN cấp hỗ trợ 50% và CĐ NNPTNTVN cấp 50% kinh phí hoạt động). Một khó khăn, vướng mắc khác là chế độ cho đội ngũ CB tham gia BCH NĐNC cơ sở chưa có nên cần có sự quan tâm và được hưởng như CB BCHCĐ cơ sở.

Cần có cơ chế kinh phí

Bà Trần Thị Thanh - Trưởng ban Tài chính CĐ NNPTNTVN cho rằng, trong chương III của dự thảo nói về kinh phí hoạt động của NĐNCVN thì nên bố cục lại thành 2 phần: Phần kinh phí CĐ cấp trên cấp và phần thu khác. Về vấn đề kinh phí cho NĐNCVN hoạt động, ông Trần Văn Thuật - Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN - cho rằng, cấp kinh phí và hỗ trợ kinh phí là khác nhau. Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cần xem xét kỹ và cho ý kiến về vấn đề này. Bà Trần Thị Thanh cũng như ông Bùi Xuân Mạch - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật CĐ NNPTNTVN - đều cho rằng: Hiện nay, việc thu kinh phí CĐ của CĐ NNPTNTVN rất khó khăn. Nhiều TCty thuộc ngành NNPTNT đã thực hiện CP, thoái vốn và CĐ các TCty đó đã chuyển sang LĐLĐ địa phương (nơi TCty đóng) quản lý; ngoài ra, việc ăn, nghỉ, lưu trú mỗi lần hội nghị của các CB NĐNC cơ sở cũng đòi hỏi chi phí từ CĐ NNPTNTVN… Bởi vậy, đề nghị Dự thảo quy định nêu rõ Tổng LĐLĐVN cùng CĐ NNPTNTVN cấp kinh phí cho NĐNCVN hoạt động. Các CB Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN cho rằng, về mặt tài chính, sẽ có cơ chế đặc thù cho NĐNCVN.

Tại hội nghị, một số ý kiến đề nghị sửa lại nội dung cho rõ trong Điều 5 chương II về mối quan hệ công tác, thay vì NĐNCVN là cấp dưới của CĐ NNPTNTVN, có trách nhiệm tham mưu với CĐ NNPTNTVN chứ không phải là cấp dưới của LĐLĐ tỉnh, TP...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo, đề nghị các Ban Tài chính, Tổ chức của Tổng LĐLĐVN… sớm có đề xuất phù hợp để hoàn thiện Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của NĐNCVN để trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xem xét, quyết định.

Xuân Trường