Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến về kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 11.10, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban bí thư và Kế hoạch Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến về kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó chủ tịch Mai Đức Chính và Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị. 12 Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố và Chủ tịch CĐ Xây dựng VN, Phó chủ tịch CĐ Ngân hàng dự Hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch Đại hội CĐ các cấp tiến tới ĐH XII CĐ Việt Nam, mục đích của ĐH CĐ các cấp là nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của BCH TƯ Đảng, NQ đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào CNVCLĐ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức CĐ; đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ nhằm tập hợp rộng rãi CNLĐ vào tổ chức CĐ, xây dựng giai cấp CN và tổ chức CĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó, thông qua đại hội CĐ các cấp, lựa chọn bầu vào BCH CĐ những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện NQ của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong phong trào CN, CĐ, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tăng cường năng lực cán bộ CĐ, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế CĐ trong xã hội và trên thế giới… Cũng theo dự thảo, phương châm của đại hội là: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới vì đoàn viên và NLĐ.

Theo đồng chí Trần Thanh Hải, kế hoạch tổ chức Đại hội CĐ các cấp phải làm sao tập trung tốt cho Đại hội ở các CĐCS, trong đó dồn sức cho CĐCS DN ngoài nhà nước; việc chuẩn bị tổ chức đại hội của CĐ cấp trên phải song hành với CĐCS; phát huy những mặt mạnh, từng bước khắc phục những mặt hạn chế của tổ chức CĐ; phải mang lại những điều tốt đẹp cho đoàn viên và NLĐ; sẽ đổi mới Đại hội, bắt đầu từ việc xây dựng văn kiện đại hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về thời gian, tiến độ tổ chức Đại hội các cấp; mục tiêu của Đại hội; phương thức tổ chức Đại hội các cấp; tổ chức đại hội điểm; việc tổ chức thí điểm đại hội toàn thể đoàn viên bầu BCH, bầu chủ tịch CĐCS tại DN khu vực ngoài nhà nước; số lượng đại biểu đại hội; khách mời của đại hội…

Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến về kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 2

Đồng chí Trần Thị Ái Nhân- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, sau khi tiếp thu các ý kiến, kế hoạch Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam sẽ sớm được ban hành trong tháng 10.2016 để CĐ các cấp sớm nắm bắt và triển khai thực hiện chuẩn bị cho ĐH các cấp.

Quế Chi