Tổng LĐLĐVN hưởng ứng phong trào thi đua 'Doanh nghiệp VN hội nhập và phát triển'

Công đoàn sẽ luôn vận động NLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần xây dựng DN vững mạnh. Ảnh minh họa

Tổng LĐLĐVN hưởng ứng phong trào thi đua 'Doanh nghiệp VN hội nhập và phát triển' - Ảnh 1

Mục đích của phong trào thi đua là tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động để động viên CB, đoàn viên, CNVCLĐ trên toàn quốc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các cấp CĐ động viên CB, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề ra của năm 2016 và kế hoạch 2016 – 2020. Lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ toàn quốc lần thứ XII.

Tổng LĐLĐVN tổ chức triển khai mạnh mẽ Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển” đến các cấp CĐ ; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin truyền thông của Tổ chức CĐ , làm cho CNVCLĐ và các cấp CĐ hiểu mục đích, nội dung của phong trào, từ đó chủ động, tích cực và tự giác tham gia. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở các cấp CĐ , kịp thời sơ tổng kết, phát hiện, biểu dương và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, phát triển và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty và các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua cụ thể ở cấp mình. CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức các hình thức đăng ký, giao ước thi đua giữa tập thể với tập thể, giữa cá nhân với cá nhân, thúc đẩy phong trào thi đua một cách thực chất. Việc đánh giá thi đua phải khách quan, toàn diện, chính xác, công minh tạo động lực trong phong trào thi đua. Các phương tiện thông tin, truyền thông của tổ chức CĐ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những thành quả của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ; dành thời lượng thích hợp giới thiệu về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; lập thành tích chào mừng Đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

B.C.Đ