Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn công tác thi đua, khen thưởng với 16 tỉnh thành miền Trung

Nhằm mục đích triển khai các văn bản mới, nội dung mới; trực tiếp trao đổi thông tin, thống nhất cách làm và đặc biệt là giải đáp các thắc mắc của LĐLĐ các tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; trực tiếp giới thiệu và thực hành trên máy về phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng với các tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn công tác thi đua, khen thưởng với 16 tỉnh thành miền Trung - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 11.11, tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng với LĐLĐ của 16 tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Đồng chí Đặng Quang Điều- Ủy viên ĐCT TLĐ, Trưởng ban Chính sách KTXH& TĐKT TLĐ cho biết- Hội nghị lần này được triển khai trực tiếp tại LĐLĐ tỉnh Quảng Nam với mục đích triển khai các văn bản mới, nội dung mới. Trực tiếp trao đổi thông tin, thống nhất cách làm và đặc biệt là giải đáp các thắc mắc của LĐLĐ các tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, TLĐ còn trực tiếp giới thiệu và thực hành trên máy về phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Theo đồng chí Điều, để thực hiện luật thi đua khen thưởng đã được ban hành, TLĐ LĐ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản mới để hướng dẫn cụ thể, thống nhất cách thực hiện trong năm nay. Đó là văn bản số 1218/ HD- TLĐ, hướng dẫn về hoạt động Cụm, Khối thi đua các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Bên cạnh đó, là văn bản số 1217/ HD- TLĐ, hướng dẫn quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Cả hai văn bản này được ban hành vào ngày 11.8 vừa qua.

Thay mặt ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Toản- Phó Trưởng ban Chính sách KTXH& TĐKT TLĐ đã giới thiệu cụ thể Hướng dẫn 1217/ HD- TLĐ về hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Trong đó, nhấn mạnh nhiều vấn đề, nội dung mới, để truyền tải đến lãnh đạo LĐLĐ của 16 huyện, thành phố cùng thống nhất thực hiện.

Đó là các vấn đề về đối tượng khen thưởng, vấn đề đăng ký thi đua, xét tặng danh hiệu thi đua, xét tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn... Đơn cử như, trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu hoặc hình thức khác nhau. Nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng, khi đã được khen thưởng toàn diện thì không được khen thưởng chuyên đề và ngược lại, ngoại trừ trường hợp khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn hoặc khen thưởng đột xuất.

Hay trong vấn đề đăng ký thi đua, LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi bản đăng ký thi đua về Tổng Liên đoàn trước ngày 1.3 hằng năm...

Tham luận tại hội nghị, nhiều đại biểu lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã có nhiều thắc mắc kiến nghị và đã được lãnh đạo ban Chính sách KTXH& TĐKT TLĐ giải đáp, ghi nhận. Sau hội nghị, nếu đại biểu nào còn có thắc mắc hay kiến nghị gì thêm, có thể liên hệ trực tiếp ban Chính sách KTXH& TĐKT TLĐ để được tư vấn, giải đáp bằng nhiều hình thức khác nhau.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quang Điều- Ủy viên ĐCT TLĐ, Trưởng ban Chính sách KTXH& TĐKT TLĐ- cho biết, thời gian sắp tới, các Cụm Trưởng, Khối Trưởng cần chuẩn bị cho công tác tổng kết công tác thi đua khen thưởng của năm ở các đơn vị. Tiêu chí quan trọng của thi đua khen thưởng là phải kịp thời. Cần bám sát các quy chế của TLĐ, tham mưu theo luật, tiêu chí khen thưởng. Các trường hợp khác, cần có tờ trình xin ý kiến của Thường trực LĐLĐ tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng xem xét quyết định, kể cả một số trường hợp đặt cách. Tờ trình phải rõ ràng, mạch lạc.

Cần chuẩn bị, tham gia công tác thi đua khen thưởng trong phát triển đoàn viên. Lấy năm 2016 là năm phát triển đoàn viên, kéo dài hết năm 2017 và sẽ được tổng kết trong năm 2018. Chuẩn bị, đề xuất các cá nhân, tập thể cho chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ được tổng kết trong cuối năm nay. Cần phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm 2017. Ngoài ra, cần xây dựng các mô hình hay và kịp thời phát hiện để nhân rộng, học tập...

PHƯỚC BÌNH