Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều ngày 15/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Trần Sỹ Thanh. Ảnh: HNM

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước; được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Thành ủy, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được giới thiệu để HĐND TP. Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Chính trị tin tưởng, với kinh nghiệm công tác phong phú, với sự am hiểu nhiều lĩnh vực, đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân về nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Sỹ Thanh hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, cùng Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thành phố để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bí thư Thành ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV. (T/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tong-kiem-toan-nha-nuoc-tran-sy-thanh-duoc-phan-cong-giu-chuc-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-349879.html