Tổng kết thị trường từ ngày 28/11 đến ngày 04/12: Diễn biến trái ngược tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thông tin nổi bật nhất trong tuần qua là UBND hai thành phố - hai thị trường bất động sản lớn nhất cả nước là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh công bố đề xuất khung giá đất năm 2009...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/07/120624/11723