Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa

(VTV Online) - Sáng 26/8, tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VTV News)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả to lớn của các lực lượng công an nhân dân trong công tác xây dựng phong trào quần chúng, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng Công giáo.

Trong tình hình hiện nay, lực lượng công an phải tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các thông tin liên quan đến an ninh trật tự, bảo đảm trong bất cứ tình huống nào cũng giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp, các ngành, lực lượng công an cần thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo; xác định nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, cần tiếp tục đổi mới đa dạng hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của đồng bào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý lực lượng công an các địa phương cần tiếp tục coi trọng, phát huy tốt vai trò của các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong vận động đồng bào Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an ninh; việc giải quyết các vấn đề phức tạp phải làm dứt điểm, không để phần tử xấu lôi kéo, kích động chống phá chính quyền.

Anh Thi