Tổng kết công tác tìm kiếm, cứu nạn năm 2012

(VOV) -Năm 2012, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Sáng 21/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, cứu nạn năm 2012 và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ 2013.

Năm 2012, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình tai nạn, sự cố ngày càng phức tạp, song với chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ của Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, công tác ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

So với năm 2011, số vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, sập đổ công trình tăng 24%, nhưng số người tử vong giảm xuống 17%. Công tác tìm kiếm trên biển của các lực lượng Hải quân, Biên phòng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao, số người được cứu tăng 97%, số phương tiện được cứu tăng 72%.

Các đơn vị chuyên trách kiêm nhiệm thuộc Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải. Y tế, Công thương từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn đã góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Hội nghị thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm 5 năm 2013, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, nhất là trong các thời điểm xảy ra thiên tai, sự cố, chủ động theo dõi nắm bắt tình hình để sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đồng thời, thường xuyên rà soát và điều chỉnh bổ sung các phương án sát tình hình thực tế phù hợp với phát triển kinh tế- xã hội đất nước./.