Tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm giai đoạn 2008 - 2011

  Đảng Cộng Sản VN
  Gốc

  - Trong hai ngày 18 - 19/10, tại Khánh Hòa, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm giai đoạn 2008 - 2011.

  (ĐCSVN)

  Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành của hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước.

  Theo báo cáo của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, hoạt động nghệ thuật, triển lãm ở nước ta những năm qua diễn ra hết sức phong phú, đa dạng, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô địa phương đến toàn quốc. Đến nay cả nước đã có 370 công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xây dựng; nhiều địa phương có vườn tượng, tổ chức các trại sáng tác điêu khắc... Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn còn một số hạn chế như: văn học nghệ thuật nói chung và mỹ thuật, nhiếp ảnh nói riêng chưa có tác phẩm đỉnh cao; mỹ thuật, nhiếp ảnh đang gõ cửa từng nhà, sự kỳ diệu đã được chắp cánh bởi công nghệ kỹ thuật số; công tác quản lý mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm vẫn đang xây dựng khung pháp lý...

  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần làm tốt như: tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng cho ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hành lang pháp lý để phát triển đúng định hướng, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; tăng cường công tác cấp giấy phép và kiểm tra hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; có những cơ chế nhằm khuyến khích sự tìm tòi, lao động sáng tạo của các văn nghệ sĩ.

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=485415&co_id=30374