Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

    60 liên quanGốc

    Sáng 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm chủ trì tại điểm cầu An Giang.

    Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/tong-ket-8-nam-thuc-hien-de-an-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-giai-doan-2012-2020--2650.html