Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) với nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa ghi nhận sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.

Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Ảnh: VIỆT TRUNG

Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức như: Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: "Chung một cơ đồ Việt Nam"; lễ tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; liên hoan hợp xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề: "Bài ca thống nhất"; xây dựng phim tài liệu "50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất"...

X.Lộc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/tong-ket-50-nam-nen-van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-20231120205138269.htm