Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Sáng 21/5, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; sơ kết 1 năm thực hiện phần mềm 'Sổ tay đảng viên điện tử' trong Đảng bộ Khối.

Quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, trong gần 15 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng; tỷ lệ đảng viên tham gia quán triệt bảo đảm yêu cầu.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo và Ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chú trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều đổi mới; tăng cường công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy; công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chặt chẽ, dân chủ; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được nâng lên, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo khắc phục yếu kém, khuyết điểm; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất một số nội dung để góp ý vào việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Về kết quả thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, qua 1 năm triển khai, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trong khối đã tải và đăng ký sử dụng phần mềm đạt tỷ lệ trên 98%. Việc triển khai thực hiện phần mềm từng bước thay đổi nhận thức, thói quen của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối cũng đã quán triệt Quy định 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh đề nghị các tổ chức, cơ sở đảng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tổ chức, cơ quan…

Về tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục chỉ đạo việc cài đặt, cập nhật, hướng dẫn và sử dụng đảm bảo 100% đảng viên cài đặt và sử dụng… Xem việc sử dụng phần mềm là nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ cơ sở; là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị…

Tin, ảnh: X.THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202405/tong-ket-15-nam-thuc-hien-dieu-le-dang-a9f1e4b/