Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QĐND Online - Sáng 14-11, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

10 năm qua, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-cơ quan Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX), đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình hành động phù hợp.

Bộ Tổng tham mưu đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ tác chiến; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp được nâng cao. Các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng như Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Luật Dân quân tự vệ; Nghị định 119 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành… góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội nghị đã rút ra 5 bài học trong triển khai thực hiện nghị quyết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trung Kiên