Tổng hợp, cung cấp thông tin triển khai tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Trong nội dung Công văn số 9069/VP-KT, ban hành ngày 5/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, số liệu tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tổng hợp, cung cấp thông tin triển khai tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, số liệu tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia về triển khai xây dựng đề án thí điểm về xử lý ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch ở nông thôn theo hướng xã hội hóa.

Để có đủ cơ sở, số liệu xây dựng đề án, Văn phòng Điều phối NTM trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát, cung cấp thông tin số liệu về tình hình triển khai tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thực hiện tiêu chí môi trường thời gian, tới; đề xuất xây dựng mô hình thí điểm về xử lý ô nhiễm môi trường (trong đó tập trung vào xử lý nước thải, chất thải rắn) quy mô xã hoặc liên xã, cung cấp nước sinh hoạt (ở xã khó khăn, biên giới, xã đảo của tỉnh, thành phố) và cam kết của địa phương (nếu được chọn xây dựng mô hình thí điểm).

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình triển khai tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM của thành phố; đồng thời, báo cáo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và UBND thành phố theo quy định.

PV