Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop hữu dụng

Với một phần mềm chỉnh sửa ảnh phức tạp như Photoshop thì chúng ta cần thông thạo các phím tắt để tiết kiệm thời gian tối đa, tăng hiệu quả sử dụng...

Phím tắt giúp chúng ta tiết kiệm thời gian tối đa và trong một phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, phức tạp như Photoshop thì việc thông thạo các phím tắt để tăng hiệu quả sử dụng càng trở nên quan trọng. Photoshop giống như bất kỳ phần mềm thông thường nào ở các chức năng đóng, mở, lưu file..., nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều tổ hợp phím tắt đa dạng khác chúng ta cần tìm hiểu dần dần, nhất là với những ai mới bắt đầu sử dụng. Lưu ý mỗi khi dùng công cụ nào thì chúng ta có thể tham khảo chú thích phím tắt bên cạnh.

Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop hữu dụng - Ảnh 1

Mỗi khi dùng công cụ nào của Photoshop thì chúng ta đều có thể tham khảo chú thích phím tắt ngay bên cạnh.

Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop (CC CS6 CS5...) Phím tắt chung trong Photoshop

Tác dụng Windows OS Mac OS
Mở mục Trợ giúp (Help) F1 Help
Cắt (Cut) F2 F2
Copy F3 F3
Dán (Paste) F4 F4
Mở/đóng bảng công cụ Brush F5 F5
Mở/đóng bảng chọn màu (Color) F6 F6
Mở/đóng mục quản lý lớp (Layers) F7 F7
Mở/đóng bảng Info F8 F8
Mở/đóng bảng Actions F9 Option + F9
Đảo qua lại giữa các ảnh đang mở Ctrl + Tab Control + Tab
Zoom vào Ctrl + + Command + +
Zoom ra Ctrl + - Command + -

Phím tắt chức năng trong Photoshop

Tác dụng Windows OS Mac OS
Thay đổi hình khối tự do (Free Transform) Ctrl + T Command + T
Đổ màu (Fill) Shift + F5 Shift + F5
Thay đổi kích thước ảnh Alt + Ctrl + I Option + Command + I
Đảo ngược vùng khoanh chọn Shift + F7
Shift + Ctrl + I Shift + F7
Tạo lớp ảnh mới trắng Shift + Ctrl + N Shift + Command + N

Phím tắt công cụ trong Photoshop

Tác dụng Windows OS Mac OS
Move:
Dịch chuyển V V
Marquee:
Khoanh chọn theo hình vuông
Khoanh chọn theo vùng ê-líp M M
Lasso:
Khoanh chọn tự do
Khoanh chọn theo đường gấp khúc
Khoanh chọn tự động đường viền L L
Khoanh chọn tự động mảng màu ... W W
Crop ... C C
Lựa màu từ thực tế (Eyedropper) I I
Healing
Patch J J
Bôi màu (Brush) B B
Đắp mảng ảnh (Stamp) S S
Tẩy E E
Xóa mờ (Blur) B B
Dodge
Burn
Sponge O O
Pen P P
Viết chữ (Type) T T
Vẽ hình khối U U
Đảo qua lại giữa các công cụ cùng phím tắt Shift + Phím tắt Shift + Phím tắt

Anh Hào (Tổng hợp)