Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ kiêm nhiệm chức vụ mới

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ kiêm nhiệm chức vụ mới - Ảnh 1

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư Nguyễn Thế Kỷ.

Căn cứ vào Quyết định số 372 - QĐNS/TW ngày 12/10/2016 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê ở tỉnh Nghệ An, là Phó Giáo sư - Tiến sĩ Ngữ văn, từng tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1981.

Từ năm 2005 - 2010, ông Kỷ là Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phụ trách mảng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Kỷ từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Thế Kỷ đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XII của Đảng tháng 1/2016.

Đến ngày 8/3/2016, ông Kỷ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam , là Tổng Giám đốc thứ 6 của VOV kể từ năm 1945, sau các ông Trần Lâm, Phan Quang, Trần Mai Hạnh, Vũ Văn Hiền và Nguyễn Đăng Tiến.

Hằng Thu (Tổng hợp)