Tổng Giám đốc Viseri: Xài tiền Nhà nước như… “tằm ăn rỗi”

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngay từ khi làm Giám đốc doanh nghiệp thành viên tới khi trở thành Tổng giám đốc Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (Viseri), ông Dương Xuân Túy đã thực hiện những phi vụ làm ăn mà "hiệu quả" là gây thiệt hại cho Nhà nước tiền tỉ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2007/12/64922.cand