Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam cải thiện chất lượng giáo dục

    Gốc

    Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Giám đốc UNESCO K.Matsuura đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng giáo dục quốc gia, đặc biệt là việc triển khai dự án học hai buổi/ngày cho học sinh các vùng khó khăn.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107678&sub=74&top=41