Tổng giám đốc, giám đốc đứng đầu cơ quan báo chí

Trong các chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí, tổng giám đốc, giám đốc là người đứng đầu cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi)

Chiều 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 41, thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Tờ trình dự thảo do Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày.

Nhấn mạnh về tính cấp thiết phải sửa đổi Luật Báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn hoạt động báo chí thời gian qua bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại như: Cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin sai sự thật có chiều hướng ngày càng tăng; Nhiều thông tin trên báo chí thiếu chọn lọc, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; nhiều nội dung tin bài giật gân, câu khách; tính trung thực của báo chí bị giảm sút. Nhiều vấn đề đã vượt ra ngoài các quy định của pháp luật như: Cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình, vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí, vấn đề kinh tế báo chí, tên gọi và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí...

Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi trình bày cho biết, dự thảo Luật quy định hai mô hình hoạt động của cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp có thu và doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện. Qua giám sát, Thường trực Ủy ban nhận thấy, có 277/838 cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn về tài chính, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như các doanh nghiệp thuộc khối văn hóa. Về ấn phẩm báo chí, hiện nay có hai loại chính: Ấn phẩm báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội và ấn phẩm báo chí phục vụ giải trí, thông tin kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật. Vì thế, Luật Báo chí cần phân loại các cơ quan báo chí và quy định mô hình hoạt động của cơ quan báo chí phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để Chính phủ xây dựng quy hoạch báo chí và có cơ chế tài chính tương ứng với từng loại hình cơ quan báo chí. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng cần quan tâm đến mô hình tập đoàn/tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiện đang là xu hướng phát triển tất yếu của báo chí để có những quy định phù hợp.

Liên quan đến quy định các chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí, Dự thảo quy định: trong các chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí, ngoài tổng giám đốc, giám đốc là người đứng đầu cơ quan báo chí, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của cơ quan báo chí, dự thảo Luật cũng quy định tổng biên tập là người chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản và trước pháp luật về nội dung thông tin báo chí. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng, để phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng chức danh không nên xếp tổng biên tập vào hàng lãnh đạo cơ quan báo chí mà xác định tổng biên tập là người phụ trách nội dung thông tin của một sản phẩm báo chí (ấn phẩm báo chí in, kênh phát thanh truyền hình, chuyên trang báo chí điện tử…) của cơ quan báo chí.

4 đơn vị đồng ý mới được cấp Thẻ Nhà báo

Về đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo, dự thảo nêu rõ, ngoài tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, thông tấn…, giảng viên chuyên ngành báo chí tại các trường đại học công lập có tham gia hoạt động báo chí và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cũng được xem xét cấp thẻ nhà báo. Tuy nhiên, ông Đào Trọng Thi cho rằng, quy định đối tượng được xét cấp thẻ như trong dự thảo quá rộng. Đặc biệt, điều kiện để cấp thẻ nhà báo đòi hỏi phải có sự thống nhất đề nghị của bốn đơn vị: Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở TT-TT và Hội Nhà báo là quá phức tạp. Theo ông Thi, chỉ nên quy định cơ quan báo chí - là nơi quản lý trực tiếp người được xét cấp thẻ, đề nghị cấp Thẻ nhà báo.

Hoài Thu