Tổng đài 1400 sẽ trở thành Cổng Thông tin Từ thiện QG

    Báo Công Thương
    Gốc

    Sau 1 tháng triển khai (20/8 - 19/9), tổng đài nhắn tin từ thiện 1400 đã quyên góp được hơn 2,1 tỷ đồng. Đó là tiền đề để Bộ TT-TT quyết định duy trì và phát triển tổng đài thành Cổng thông tin Từ thiện quốc gia....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12978