Kiện toàn bộ máy Tổng cục Quản lý thị trường: Không để xảy ra xáo trộn

Kiện toàn bộ máy Tổng cục Quản lý thị trường: Không để xảy ra xáo trộn

Lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường có lớp học về ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Lần đầu tiên lực lượng quản lý thị trường có lớp học về ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 'Sẵn sàng giải tán các đội quản lý thị trường không nắm vững địa bàn cơ sở'

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 'Sẵn sàng giải tán các đội quản lý thị trường không nắm vững địa bàn cơ sở'

Bộ trưởng Công thương: Sẵn sàng giải tán đội quản lý thị trường cơ sở

Bộ trưởng Công thương: Sẵn sàng giải tán đội quản lý thị trường cơ sở

'Giải tán đội quản lý thị trường cơ sở nếu không nắm rõ địa bàn'

'Giải tán đội quản lý thị trường cơ sở nếu không nắm rõ địa bàn'

Tinh giản hơn 300 đội Quản lý thị trường

Tinh giản hơn 300 đội Quản lý thị trường

Tăng cường quản lý thị trường khu vực giáp ranh

'Lực lượng Quản lý thị trường cần đổi mới phương thức hoạt động, tấn công mạnh hơn vào những 'điểm nóng'!

'Giải tán đội quản lý thị trường cơ sở nếu không nắm rõ địa bàn'

Tổng cục Quản lý thị trường: Kiện toàn bộ máy, không để xảy ra xáo trộn

Bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT thứ 2

Bổ nhiệm phó Tổng cục trưởng thứ hai của Tổng cục Quản lý thị trường

Bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng thứ hai tại Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường có thêm Phó Tổng cục trưởng

Bổ nhiệm thêm lãnh đạo, Tổng cục Quản lý thị trường chú trọng kiện toàn công tác tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng thứ hai tại Tổng cục Quản lý thị trường

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị trường giữa các địa phương