Tổng cục Hậu cần tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022

Sáng 29-12, Tổng cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

 Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần; đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hậu cần và các cơ quan, cục chuyên ngành trong tổng cục.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 do Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục Hậu cần đã được cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp quán triệt, triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

Nổi bật là: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 chặt chẽ, đúng kế hoạch; rà soát, bổ sung, ban hành hệ thống quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng duy trì nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên, chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng và lộ trình xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong năm 2022; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; yêu cầu có giải pháp, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần trao Cờ tặng đơn vị xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa giai đoạn 1992-2022 và danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2022 cho các tập thể tiêu biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" năm 2022.

Trên cơ sở nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 mà báo cáo đã nêu, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần yêu cầu: Năm 2023, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch về điều chỉnh tổ chức biên chế của Bộ Quốc phòng. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong xây dựng chính quy, quản lý, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Thực hiện thiết thực, hiệu quả cải cách hành chính và kế hoạch chuyển đổi số.

Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có trình độ, năng lực và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần trao cờ và bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa giai đoạn 1992-2022, danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2022…

Tin, ảnh: KIM ANH - THĂNG BẢY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-tong-ket-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-nam-2022-715221