Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Ngày 12-9, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023 tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4).

Sau khi nghe chỉ huy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 báo cáo công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần tiến hành kiểm tra thực tế việc tiếp nhận, phân cấp vật chất quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải, hệ thống nhà kho, công tác quản lý sổ sách, sử dụng ngân sách được phân cấp… năm 2022 và năm 2023 từ nguồn ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp.

 Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phổ biến kế hoạch kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phổ biến kế hoạch kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần đánh giá cao công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023 của Sư đoàn 9.

Trong đó, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, phân bổ vật chất hậu cần được trên cấp phát bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quá trình bảo quản, quản lý, sử dụng chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn. Hệ thống sổ sách thống kê, theo dõi đầy đủ, chi tiết, lưu trữ của sư đoàn theo đúng quy định. Hàng hóa được bảo quản, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy...

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Đồng thời, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần đề nghị thời gian tới, Sư đoàn 9 tiếp tục rà soát, triển khai việc tổ chức phân cấp tạo nguồn vật chất hậu cần phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đấu thầu, mua sắm hàng hóa cho cán bộ làm công tác chuyên môn. Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống kho tàng, bảo đảm an toàn, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần trong mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TUẤN VŨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-chat-luong-vat-chat-hau-can-tai-su-doan-9-quan-doan-4-742412