Tổng cục Hải quan thành lập tổ xử lý nợ thuế

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 3735/QĐ-TCHQ ngày 31-10-2016 thành lập tổ xử lý nợ thuế đối với hàng hóa XNK do ông Lê Mạnh Hùng- Phó cục trưởng Cục Thuế XNK làm tổ trưởng.

Tổng cục Hải quan thành lập tổ xử lý nợ thuế - Ảnh 1

Theo đó, tổ xử lý nợ thuế có nhiệm vụ tham mưu và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về xử lý nợ thuế trong toàn ngành, hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương phân loại nợ thuế, cập nhật các khoản nợ thuế tại đơn vị và trên hệ thống kế toán tập trung.

Đồng thời, phối hợp cùng với Cục CNTT & Thống kê Hải quan và các địa phương để xử lý các khoản nợ thuế theo đúng quy trình quản lý nợ thuế và thực tế các khoản nợ thuế phát sinh tại đơn vị để xử lý các khoản nợ thuế.

Đặc biệt, Tổ còn có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội để có biện pháp xử lý triệt để các khoản nợ thuế trong toàn ngành, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về xử lý nợ thuế.

Được biết, công tác quản lý và thu hồi nợ thuế là một trong những công tác quan trọng góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ thu NSNN của toàn ngành. Triển khai công tác thu hồi nợ đọng, Tổng cục Hải quan đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác thu hồi nợ đọng tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Thường xuyên rà soát, cập nhật xác định chính xác số nợ phát sinh tại đơn vị. Trong đó, tập trung xác minh, làm rõ tình hình nợ thuế hiện tại; các khoản nợ không có khả năng thu hồi; thực hiện các giải pháp thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu, bao gồm cả các khoản nợ thuế phát sinh do ấn định thuế qua kiểm tra, thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh nợ mới; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ…

Thu Trang