Tổng cục Hải quan tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Trong 2 ngày: 11 và 12-11, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 3 và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy cho toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Q.H

Tại buổi tập huấn, sáng 11-11, các cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục đã được nghe các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy truyền đạt kiến thức về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; sử dụng các trang thiết bị chữa cháy; ký năng cứu nạn, cứu hộ và sơ tán khi có cháy xảy ra.

Trong đó, tập trung vào việc sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ giúp nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, tại gia đình. Đồng thời, buổi tập huấn cũng giúp các cán bộ, công chức nắm bắt tính chất cháy nổ (nguồn cháy; nguyên nhân gây chay…), tiếp thu đầy đủ các nội dung cần thiết đến công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp tục chương trình tập huấn, chiều ngày 11-11 và sáng 12-11, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và Đội Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ tham gia huấn luyện nghiệp vụ thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy; thực tập phương án chữa cháy.

Trước đó, ngày 12-10, Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và Đội Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.

Theo định kỳ hàng năm, Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác này.

Quang Hùng