Tổng cục Hải quan: Hợp nhất đầu số tổng đài Đường dây nóng

Tổng cục Hải quan đang tiến hành việc hợp nhất đầu số tổng đài Đường dây nóng và Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan.

Dự kiến từ 15/9/2018, Tổng cục Hải quan thực hiện hợp nhất 02 đầu số. Ảnh: QT

Thời gian qua Tổng cục Hải quan đã triển khai đồng thời 02 đầu số tổng đài gồm: Tổng đài Đường dây nóng (tiếp nhận tin báo) và Tổng đài hỗ trợ thủ tục Hải quan điện tử (HelpDesk).

Để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ lĩnh vực hải quan, dự kiến từ 15/9/2018, Tổng cục Hải quan thực hiện hợp nhất 02 đầu số trên về đầu số tổng đài 19009299 và phân nhánh như sau:

Nhánh 01 (Bấm phím 1): Để tiếp nhận, xử lý tin báo Đường dây nóng;

Nhánh 02 (Bấm phím 2): Để hỗ trợ thủ tục Hải quan điện tử và Cổng thông tin một cửa quốc gia.

TQ