Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng

Để việc triển khai Quy chế có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan – 19009299 tại các vị trí dễ thấy của các đơn vị...

Nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật…

Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 10653/TCHQ gửi các Cục Hải quan địa phương về việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng.

Để việc triển khai Quy chế có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tổng đài Tổng cục Hải quan – 19009299 tại các vị trí dễ thấy của các đơn vị và các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục, đồng thời làm thủ tục hủy các số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và các đơn vị trực thuộc đã thiết lập trước đây.

Cùng với việc sử dụng số điện thoại đường dây nóng mới bắt đầu từ ngày 15-11, các số đường dây nóng của Tổng cục Hải quan đã thiết lập trước đây trên Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan sẽ bị hủy.

Lưu Hiệp