Tổng cục Hải quan ban hành quy chế quản lý đường dây nóng

Đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Tất cả các cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật, khẩn…

Đây là một trong những nguyên tắc mà Tổng cục Hải quan đề ra trong quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng đường dây nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng tổng đài của Tổng cục Hải quan 19009299 và các đường dây nóng nhánh. Theo đó, việc tiếp nhận tin báo phải được thực hiện qua đường dây nóng tổng đài19009299 và chuyển đến đường dây nóng nhánh.

Đường dây nóng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Tất cả các cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ mật. Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh qua đường dây nóng

Chỉ có công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng mới được sử dụng để tiếp nhận và xử lý tin báo, nghiêm cấm sử dụng đường dây nóng vào mục đích cá nhân.

Quy chế cũng quy định rõ những đơn vị quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng. Cụ thể, tại Tổng cục Hải quan: đường dây nóng do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý sẽ tiếp nhận những tố giác, tin báo về tội phạm và hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; Vụ Thanh tra- Kiểm tra sẽ tiếp nhận những tố giác, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; Cục Giám sát quản lý về hải quan sẽ tiếp nhận những tin báo liên quan đến thủ tục hải quan.

Đường dây nóng do các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, các chi cục và tương đương tiếp nhận tin báo thuộc thẩm quyền về: tố giác, tin báo về tội phạm và hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và những tin báo liên quan đến thủ tục hải quan

Được biết, quy chế này được Tổng cục Hải quan ban hành quy để nâng cao kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động XNK, XNC, quá cảnh, kịp thời xử lý các hình vi vi phạm pháp luật…

Thu Trang