Tổng cục Chính trị tập huấn chỉ đạo nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2017

Online - Ngày 18-7, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn chỉ đạo nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2017.

Trong thời gian từ ngày 18 đến 20-7, các đồng chí cán bộ chủ trì, cán bộ phụ trách chuyên môn của các Nhà hát, các Đoàn văn công trong toàn quân và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ (VHVN) của Đảng trong thời kỳ mới; vai trò, mối quan hệ của người chỉ đạo nghệ thuật với các thành phần sáng tạo trong quá trình xây dựng tác phẩm; một số vấn đề cấp bách trong công tác chỉ đạo nghệ thuật đối với các đơn vị hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được đi thực tế, tham quan hoạt động biểu diễn tại Đoàn Văn công Quân khu 5; trao đổi các kỹ năng chỉ đạo, xây dựng chương trình nghệ thuật tham gia các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc; thảo luận nội dung tổ chức hội diễn chuyên nghiệp toàn quân năm 2018…

Tổng cục Chính trị tập huấn chỉ đạo nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2017 - Ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) nhấn mạnh, qua đợt tập huấn, các đồng chí sẽ được sự truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chỉ đạo nghệ thuật của Việt Nam; được bổ sung kiến thức lý luận về đường lối VHVN của Đảng, những định hướng lớn của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật Quân đội giai đoạn hiện nay và các kỹ năng, kiến thức trong công tác chỉ đạo nghệ thuật. Đây là cơ hội, là yếu tố quan trọng tạo ra bước phát triển mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghệ thuật ở các đơn vị nhằm tạo ra nhiều sản phẩm văn học nghệ thuật có giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng cao, khắc họa đậm nét hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG