Tổng cục Chính trị làm việc với lãnh đạo khối đoàn thể Trung ương

QĐND Online – Sáng 11-3, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị TCCT làm việc với lãnh đạo khối đoàn thể Trung ương. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT điều hành hội nghị thảo luận. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại biểu các cơ quan trực thuộc TCCT...

Tổng cục Chính trị làm việc với lãnh đạo khối đoàn thể Trung ương - Ảnh 1

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam với các ban, ngành đoàn thể Trung ương năm 2014 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thống nhất đánh giá. Năm 2014, hoạt động phối hợp giữa TCCT với các ban ngành đoàn thể Trung ương được triển khai thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội và các tổ chức ban ngành đoàn thể trung ương. Các cơ quan thường trực đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động phối hợp.

Thông qua hoạt động phối hợp đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội với các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; các tổ chức tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2014.

Tổng cục Chính trị làm việc với lãnh đạo khối đoàn thể Trung ương - Ảnh 2

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa các đại biểu dự hội nghị

Các cơ quan, đơn vị quân đội và các tổ chức đoàn thể trung ương, địa phương phối hợp tuyên truyền hơn 80.500 buổi cho hơn 5 triệu lượt người về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị; phối hợp tuần tra biên giới, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội gần 700 nghìn lần, với hơn 3 triệu lượt người tham gia. Các đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương giúp dân hơn 1 triệu ngày công lao động, nâng cấp 5.600 km đường nông thôn, 3.300km kênh mương thủy lợi, xây dựng 1.357 nhà tình nghĩa...thăm hỏi tặng quà người có công, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 307 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao chương trình phối hợp giữa TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam với khối đoàn thể Trung ương trong thời gian qua. Thông qua hoạt động phối hợp các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã triển khai thực hiện tốt các phong trào cách mạng, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ sự phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, trong thời gian tới để hoạt động phối hợp giữa TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam với các ban, ngành đoàn thể Trung ương đạt hiệu quả cao, TCCT với các đoàn thể Trung ương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung phối hợp hoạt động, qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức tạo sự thống nhất, đồng bộ ở tất cả các cấp trong triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị quân đội cùng với các cơ quan đoàn thể trung ương thường xuyên đổi mới hình thức hoạt động, chú trọng nhân rộng các mô hình phối hợp có hiệu quả cao, các hoạt động phối hợp cần triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, các đoàn viên, hội viên...

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG