Tổng cục Cảnh sát khen thưởng 'sinh viên 6 lần bắt trộm'

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày 7/5, Tổng cục Cảnh sát đã thăm, tặng giấy khen và 2 triệu đồng cho Lê Minh Tuấn. Lãnh đạo Trung học Cảnh sát Nhân dân 1 cũng đến bệnh viện làm hồ sơ kết nạp Đảng cho sinh viên dũng cảm này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=58947