Tổng công ty Viglacera lãi gần 430 tỷ đồng trong 9 tháng

(NDHMoney) Tổng công ty Viglacera vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của toàn Tổng công ty đạt 429,5 tỷ đồng, gần bằng kết quả thực hiện của cả năm 2009, hoàn thành mục tiêu kế hoạch. Doanh thu của Viglacera đạt trên 6.500 tỷ đồng - đạt 81% kế hoạch, tăng 80% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 15,5 triệu USD - đạt 62% kế hoạch, tăng 38% so với cùng kỳ. Giá trị sản lượng đạt gần 5.700 tỷ đồng - đạt 72% kế hoạch, tăng 67% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2010, Tổng công ty sẽ đạt lợi nhuận trên 500 tỷ đồng, gần bằng số vốn điều lệ. Doanh thu đạt 8.660 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; xuất khẩu đạt 26 triệu USD…