Tổng công ty Thép Việt Nam: Sẽ chuyển đổi theo mô hình tổng công ty cổ phần hóa

    Báo Công Thương
    4 đăng lạiGốc

    Hôm nay (ngày18/8), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu đã làm việc với Tổng công ty Thép Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

    CôngThương - Tính đến ngày 1/7/2009, sau khi hoàn thành cổ phần hóa (CPH) Công ty Gang thép Thái Nguyên, tổng công ty đã hoàn thành xong việc CPH toàn bộ các công ty thành viên trực thuộc theo đúng mục tiêu của Chính phủ và kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tổng công ty. Như vậy, hiện nay Tổng công ty Thép Việt Nam đang hoạt động dưới mô hình công ty mẹ- công ty con. Trong đó, công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, bao gồm với các đơn vị trực thuộc: Văn phòng tổng công ty, 2 công ty sản xuất (Thép tấm lá Phú Mỹ và Thép Miền Nam), 1 Công ty tư vấn thiết kế luyện kim, 3 chi nhánh (miền Trung, miền Tây và TP. Hồ Chí Minh), Viện Luyện kim đen, 1 khách sạn, Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài, Trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên; các công ty con trong hệ thống là các công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Theo ông Mai Văn Tinh- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam: Tổng công ty Thép Việt Nam thống nhất lựa chọn mô hình chuyển đổi cho công ty mẹ là tổng công ty cổ phần hóa. Dự kiến, trong tháng 9/2009, tổng công ty sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đăng ký lựa chọn thực hiện CPH; trong quý 4/2009, tổng công ty sẽ đề xuất để Bộ Công Thương quyết định lựa chọn các tổ chức tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án CPH và tiêu chí lựa chọn các cổ đông chiến lược; từ 1/7/2010 gấp rút triển khai tổ chức bán cổ phần và hoàn thiện các bước tiếp theo để có thể tổ chức Đại hội cổ đông. Đến 1/7/2010, tổng công ty sẽ hoàn tất chuyển đổi và bắt đầu hoạt động theo mô hình tổng công ty cổ phần. Cũng theo Quyết định của Chính phủ, Tổng công ty Thép Việt Nam sẽ tiếp nhận Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam vào hệ thống các công ty con của mình. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Xuân Khu chỉ đạo, Tổng công ty Thép Việt Nam cần sớm có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về đề án CPH. Sau khi có Quyết định của Thủ tướng về mô hình chuyển đổi cần phải nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo CPH của tổng công ty để hoàn tất chuyển đổi đúng thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thanh Hương

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/chuyen-dong-cong-thuong/tong-cong-ty-thep-viet-nam-se-chuyen-doi-theo-mo-hinh-tong-cong-ty-co-phan-hoa/32/0/19932.star